Žadamos mokestinės lengvatos verslui, siekiant padėti susidoroti su COVID-19 iššūkiais (papildyta 03.18)

 • Avansinis pelno mokestis

Kaip žada valstybės pareigūnai, verslui tam tikros lengvatos bus taikomos jau nedelsiant.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pirmoji primena, jog įmonės vieną kartą per metus turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą: iš mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, į būdą pagal numatomus rezultatus. Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, įmonė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.

Šis sprendimas (tiesa ne papildoma lengvata, o jau anksčiau buvusi teisė) reiškia, kad  jei įmonė pakeičia avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą pagal numatomus rezultatus, tai sumažėjus įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio avansas taip pat sumažėja, arba jo gali visai nelikti (kai apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 tūkst. Eur).

Kartu VMI praneša, kad įmonės, kurios šiuo metu dėl COVID-19 susidūrė su veiklos iššūkiais ir nori avansinio pelno mokestį mokėti pagal numatomus rezultatus, pateikti deklaraciją turės ir daugiau laiko. VMI pratęsė terminą bei numato, jog už pirmąjį šių metų ketvirtį minėtą deklaraciją reikia pateikti ne iki kovo 16 d., o iki kovo 30 d.

Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, visoms įmonėms, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, suteikiama galimybė perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną.

 • Mokesčių atidėjimas

Mokesčių administravimo įstatymu įtvirtintos mokestinių prievolių įvykdymą palengvinančios nuostatos. Pavyzdžiui, esant laikiniems finansiniams sunkumams, mokesčių mokėtojai gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą (mokestinę nepriemoką). Tokiu atveju su mokesčių mokėtoju sudaroma mokestinės paskolos sutartis (trump. MPS) ir mokesčiai mokami atidėtu (išdėstytu) sutartyje nustatytu grafiku.

VMI informuoja kad:

 • Pajamas  galima deklaruoti ne iki gegužės 4 d., o iki liepos 1 d.
 • Skirti paramą organizacijoms turėsi daugiau laiko. Ją galime skirti nors ir dabar, e. būdu per EDS. Paramą galima teikti iki liepos 1 d.
 • Preliminariųjų deklaracijų kovą nebus, mokesčio permokos visi sulauks taip kaip ir anksčiau, iki liepos 31 d. – terminas niekur nenukeltas.

Daugiau informacijos ČIA.

 • Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas

Šiuo metu dar nėra paskelbta jokio specialaus plano dėl Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų atidėjimo galimybių. Mokesčių mokėjimo atidėjimas galimas pagal iki šiol jau galiojusią tvarką, teikiant kiekvieno individualaus mokesčių mokėtojo prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) atidėti mokesčių sumokėjimą. Jei mokesčių mokėtojas patiria sunkumų sumokėti įmokas, jam rekomenduojama kreiptis į VSDFV ir prašyti atidėti ar išdėstyti įmokų mokėjimą. Laiku nesumokėjus įmokų ir nesiimant priemonių dėl jų mokėjimo atidėjimo, bendra tvarka bus skaičiuojami delspinigiai ir baudos. Jei įmokų mokėjimas bus atidėtas, tada atidėjimo laikotarpiu turės būti mokamos palūkanos, kurių dydį nustato Finansų ministras.

 • Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

 • Priimti teisės aktai, kuriais bus teikiama pagalba nuo #COVID19 nukentėjusiam verslui

VMI ir Sodra dirbs vieno langelio principu (per VMI) ir mokesčių mokėtojams bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų. VMI skubiai įvardins ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį ir savo tinklapyje paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės:

 • nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas,
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių,
 • pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos.

Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Šią savaitę VMI ketina parengti nustatytą formą, kurią užpildžius, gana greitai ir paprastai, jei mokesčių mokėtojas „yra sąraše“, bus sudaromos sąlygos atidėti mokesčių mokėjimą ir sudaryti mokestinės paskolos sutartis.
VMI laikinai atsisako papildomai prie prašymo dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais), tokiu būdu tiek trumpinant paskolos suteikimo laiką, ir lengvinant naštą verslui.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.