Užimtumo įstatymo pakeitimai COVID-19 kontekste

Šių metų balandžio 7 d. LR Seimas priėmė Užimtumo įstatymo pataisas, kuriomis nustatytos naujos subsidijų darbo užmokesčiui išmokėjimo sąlygos. Įstatymas dar turės būti pasirašytas Prezidento ir paskelbtas Teisės aktų registre.

Esminiai pakeitimai:

1) Nebeliko darbdavių diferencijavimo pagal ūkinės veiklos sektorius, kuriuose LR Vyriausybės nutarimu buvo nustatyti apribojimai. Į įstatyme numatytas subsidijas galės pretenduoti visi darbdaviai (išskyrus darbdavius, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga), kurie paskelbė darbuotojams prastovas Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu (kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo).

Primename, kad apie paskelbtą prastovą DK 47 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu darbdavys ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi informuoti Valstybinę darbo inspekciją, užpildydamas specialią pranešimo formą.

Svarbu: Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam DK 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu paskelbtos prastovos metu, darbdavys privalės grąžinti visą už šį darbuotoją gautą subsidijos sumą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

2) Nustatyti nauji subsidijų dydžiai:
70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (910,5 Eur bruto);
90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1 MMA (607 Eur bruto).

Atitinkamai, darbdavys galės pasirinkti:
• skirti darbuotojui didesnį apmokėjimą už prastovą (bet ne daugiau, nei darbuotojo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo priskaičiuotas darbo užmokestis) ir gauti subsidiją iki 1,5 MMA (tokiu būdu darbdavio finansuojama dalis sudarys 30 proc.),

arba
• darbuotojui už prastovą mokėti mažesnę sumą ir gauti subsidiją iki 1 MMA (darbdavio finansuojama dalis sudarys 10 proc.).
Minimalus apmokėjimas už prastovą, paskelbus ją DK 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu, sudaro 1 MMA, jeigu darbuotojui nustatyta visa darbo laiko norma.

Jeigu prastova buvo paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui.

3) Sukonkretintos sąlygos darbdaviams, siekiantiems gauti subsidiją.

Nebeliko pareigos išlaikyti darbo vietas visiems asmenims, kuriems dėl ekstremalios situacijos ir karantino buvo paskelta prastova. Darbdaviai, kuriems mokama subsidija darbo užmokesčiui dėl paskelbtos prastovos, susijusios su karantino ir ekstremalios situacijos paskelbimu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
Pažeidus šį įpareigojimą, darbdavys 12 mėnesių neteks galimybės dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse.
Pareiga išlaikyti darbo vietas suprantama kaip ribojimas atleisti darbuotojus darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str.) ar darbdavio valia (DK 59 str.). Iki galo nėra aišku, kaip būtų vertinamas darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 54 str.).

Svarbu:
Seimas nepritarė Vyriausybės siūlymui neleisti pasinaudoti teise į subsidiją darbdaviams, kurie dėl Vyriausybės paskelbto karantino atleido darbuotojus darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ar darbdavio valia arba suteikė jiems neapmokamas atostogas.

4) Pasikeitė subsidijų mokėjimo terminai

Įtvirtinta nuostata, kad subsidijos darbo užmokesčiui bus mokamos kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas. Pagal ankstesnį reguliavimą subsidijos mokėjimas buvo apribotas 3 mėnesių laikotarpiu.
Subsidijos mokėjimas nutraukiamas, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.
Primename, kad dėl subsidijos į Užimtumo tarnybą darbdaviai gali kreiptis nuo balandžio 5 d. iki balandžio 30 d. Prašymai dėl subsidijų išmokėjimo už ateinančius mėnesius kartu su darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančiais dokumentais Užimtumo tarnybai turi būti teikiami iki kito mėnesio 15 dienos.

visos įžvalgos
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.