Tarptautinis krovinių vežimas keliais: sąlygas diktuoja COVID-19?

Naujasis koronavirusas neabejotinai atnešė daugybę pokyčių tiek žmonių gyvenime, tiek teisės aktuose. Pokyčių tiek daug, ir viskas keičiasi taip greitai, kad daugeliui žmonių (net ir teisinį darbą dirbančių) sudėtinga suprasti, kokios taisyklės galioja šiandien. Tarptautinio krovinių vežimo sektoriui ši užduotis yra dar sudėtingesnė, nes reikia domėtis ne tik pasikeitimais nacionaliniuose teisės aktuose, bet ir pasikeitimais užsienio valstybių, pro kurių teritorijas arba į kurių teritorijas gabenami kroviniai, teisėje.

Siekdama palengvinti transporto sektoriaus įmonių darbą, advokatų kontoros JUREX advokatė ir CMR konvencijos komentaro bendraautorė Jelena Cvirko dalinasi įžvalgomis apie pagrindinius pokyčius, kuriuos lėmė COVID-19, o taip pat naudingomis nuorodomis, kur transporto sektoriaus įmonės gali rasti aktualią ir svarbią jų veiklai informaciją.

1. Prašoma stabdyti Mobilumo paketo svarstymą ir priėmimą

Lietuva kartu su dar keliomis ES valstybėmis ragina stabdyti ES Mobilumo paketo svarstymą ir priėmimą, kol nesibaigs pandemija ir nebus įvertintas jos poveikis transporto sektoriui. Su tokiu prašymu į Europos Komisijos transporto komisarę Adina-Ioana Vălean, ES Tarybai pirmininkaujančią Kroatiją ir visų ES šalių transporto ministrus kreipėsi Lietuvos, Bulgarijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Maltos, Rumunijos ir Vengrijos transporto ministrai.

Prašymą pasirašiusių ministrų nuomone, įgyvendinus Mobilumo pakete numatomus suvaržymus, Europos transporto sektoriui būtų dar sudėtingiau susidoroti su sunkia ekonomine situacija, kuri yra tikėtina pasibaigus koronaviruso pandemijai.

Nepaisant to, 2020 m. balandžio 7 d. Europos Taryba pritarė Mobilumo paketui. Tačiau šiam teisės aktui dar turi pritarti ir Europos Parlamentas.

Ar Mobilumo paketo priėmimas Europos Parlamente bus sustabdytas, kol kas neaišku. Preliminariai planuojama, kad balsavimas Europos Parlamente dėl Mobilumo paketo patvirtinimo turėtų vykti šių metų birželį.

Jeigu Mobilumo paketas būtų priimtas, ES valstybės narės turės per 18 mėnesių perkelti Mobilumo paketo taisykles į nacionalinę teisę. Mobilumo pakete įtvirtintos taisyklės būtų taikomos ir EEE valstybėse narėse, t.y. Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Trys pagrindiniai pokyčiai, kuriuos numato Mobilumo paketas:

• Už vietinius pervežimus ir kabotažus vairuotojams turės būti mokamas atlyginimas, atitinkantis tos valstybės, kurioje šie pervežimai atliekami, reikalavimus.
• Kabotažo taisyklės bus griežtesnės. Po kabotažinių pervežimų atlikimo vilkikas turės išvykti iš šalies ne trumpesniam nei 4 dienų laikotarpiui. Be to, kas aštuonias savaites vilkikas turi nuvykti į registracijos vietos valstybę.
• Užsienio vairuotojams bus taikomi griežtesni darbo ir poilsio laiko reikalavimai, o taip pat privalomas grįžimas į jų gyvenamosios vietos valstybę kas tris savaites.

2. Laikini pakeitimai, susiję su vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimu
ES valstybėse klausimus, susijusius su vairuotojų darbo ir poilsio režimu, reguliuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006. Pavyzdžiui, pagal šį reglamentą kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 valandų, o kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 valandų.

Tačiau dėl COVID-19 susidariusios ekstremalios padėties didelė dalis ES ir EEE valstybių padarė išlygas iš minėto reglamento ir atitinkamam laikotarpiui nusimatė kitokias maksimalias vairavimo ir minimalias poilsio normas. Tokių išlygų tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą prekių tiekimą.

Pavyzdžiui, Latvija pranešė, kad laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 27 d. iki 2020 m. balandžio 25 d. maksimali kasdienio vairavimo trukmė nuo 9 valandų didinama iki 11 valandų, o maksimali savaitinio vairavimo trukmė didinama iki 60 valandų (vietoj reglamente numatytų 56 valandų). Iš esmės analogiškas išlygas pritaikė ir kaimyninė Lenkija. Tačiau padidinti limitai ten kol kas bus taikomi tik iki 2020 m. balandžio 16 d. (jeigu taikymo laikas nebus pratęstas).

Paskutiniais skelbtais duomenimis, Lietuva išlygų iš minėto reglamento nepadarė.

Išsamią informaciją apie įvairių valstybių pakeistas taisykles dėl maksimalios vairavimo trukmės ir vairuotojų poilsio laiko, o taip pat tokių taisyklių taikymo laikotarpį galima rasti ČIA.

3. Laikini pakeitimai, susiję su valstybių sienų kirtimu
Turbūt vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo šiomis dienomis susidūrė tarptautinio krovinių vežimo sektorius, o taip pat ir verslininkai, vykdantys tarptautinę prekybą, tai pakeitimai, susiję su valstybių sienų kirtimu, taip pat tam tikri prekių (ypač medicininių) eksporto ribojimai. Šiai dienai tai, turbūt, vienos dažniausiai besikeičiančių taisyklių, todėl prieš vykstant su kroviniu į atitinkamą valstybę (arba tranzitu per atitinkamą valstybę) rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją apie toje valstybėje taikomas taisykles.

Pavyzdžiui, nors daugelis Europos valstybių pandemijos (karantino) laikotarpiui „uždarė“ sienas ir smarkiai apribojo asmenų judėjimą į/iš valstybių teritorijų, tačiau didžioji dalis valstybių taiko išimtis tarptautiniam krovinių vežimui. Bet reikėtų nepamiršti, jog daugelyje valstybių reikalaujama, kad tolimųjų reisų vairuotojai, vykdantys tarptautinį krovinių pervežimą, dėvėtų asmenines apsaugos priemones (pvz., veido kaukes) ir laikytųsi tam tikrų asmeninės higienos reikalavimų.

Nemaža dalis Europos valstybių pandemijos laikotarpiu taiko palankesnes sąlygas tam tikrų prekių (ypač medicininių prekių) importui. Pavyzdžiui, Rusija laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 rugsėjo 30 d. nutarė taikyti 0 % muito normą medicininių prekių, skirtų koronaviruso prevencijai ir gydymui (pvz., kaukių, respiratorių, apsauginių pirštinių, reagentų, vakcinos ir kt.), importui. Tačiau bemuitis režimas taikomas tik jeigu iš atitinkamų Rusijos institucijų yra gautas patvirtinimas dėl įvežamų prekių tikslinės paskirties.

Susisteminta ir nuolat atnaujinama informacija apie taisykles, susijusias su sienų kirtimu COVID-19 pandemijos laikotarpiu, skelbiama Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sukurtoje duomenų bazėje.

4. Taisyklės, susijusios su tolimųjų reisų vairuotojų izoliacija
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu paskelbto karantino metu draudžiamas asmenų vykimas į/iš Lietuvos Respublikos teritorijos, išskyrus tam tikras išimtis. Viena išimčių skirta tarptautinio krovinių vežimo verslui – tolimųjų reisų vairuotojai ir toliau gali kirsti Lietuvos sieną vykdydami savo darbines funkcijas (gabendami krovinius).
Be to, tolimųjų reisų vairuotojams numatyta ir išimtis iš kitiems grįžusiems iš užsienio asmenims privalomos 14-os dienų izoliacijos taisyklės. Iš užsienio grįžę tolimųjų reisų vairuotojai, neturintys COVID-19 požymių, ir toliau gali būti siunčiami į reisus, nepriklausomai nuo to, kad nuo jų grįžimo iš užsienio nėra praėję 14 dienų.
Tačiau reikia turėti omenyje, kad jeigu planuojama vairuotoją išsiųsti į kitą reisą tik po kelių dienų nuo grįžimo, laikotarpiu nuo grįžimo iš reiso iki išvykimo į kitą reisą (bet ne daugiau nei 14 dienų) vairuotojas privalo būti izoliuojamas.

Būtina paminėti ir tai, kad 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. V-452 sprendimu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įpareigojo transporto priemonių valdytojus (darbdavius):

– užtikrinti izoliavimosi patalpas, jei vairuotojai, ekipažų ir įgulų nariai neturi galimybių patys jomis pasirūpinti;
– užtikrinti tinkamą transporto priemonių valymą ir dezinfekciją;
– aprūpinti transporto priemonių vairuotojus rankų higienos ir dezinfekavimo priemonėmis.

visos įžvalgos
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.