Sezoninio darbo sutartis: ką būtina žinoti darbdaviams?

Artėjant vasarai, nemaža dalis verslo susiduria su laikinu papildomos darbo jėgos poreikiu. Papildomų darbuotojų prireikia darbams, kurie  siejami su tam tikromis gamtinėmis sąlygomis, periodiškumu, ar, kitaip tariant, sezoniškumu. Šiuos verslo poreikius gali padėti suvaldyti  Darbo kodekse  numatyta sezoninio darbo sutartis.

Ką reikėtų žinoti verslui, siekiančiam pasinaudoti sezoninio darbo sutartimis?

Pirma, sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma tik tam tikros kategorijos darbams, t.y. šie darbai turi būti susiję su sezoninėmis sąlygomis arba periodiškai besikartojančiais įvykiais, ar veiklomis ir didesniu darbuotojų poreikiu šiais periodais, nei įprastai vykdant veiklą. Be to, darbdavys, siekiantis sudaryti sezoninio darbo sutartį, turi pasitikrinti, ar darbai, dėl kurių sudaroma sezoninio darbo sutartis, yra įtraukti į Vyriausybės nutarimu patvirtintą Sezoninių darbų sąrašą. Pagal šį sąrašą sezoniniais darbais pripažįstami:

 • statybos darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke ir nešildomose patalpose;
 • kelių statybos, priežiūros darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke;
 • žemės, žemėtvarkos, žemės ūkio, miškų ūkio, miškotvarkos darbai ir su šiais darbais susiję kiti derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai. Darbai, atliekami kasant durpes;
 • upių transporto darbai;
 • vandens telkinių, pakrančių, parkų, akvakultūros tvenkinių tvarkymo darbai;
 • aptarnavimo darbai, susiję su poilsio namų, sanatorijų veikla, turizmu ir stovyklomis, kai jie veikia ne ištisus metus;
 • darbai, susiję su sezoninį darbą dirbančių asmenų aptarnavimu;
 • darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis;
 • žvejybos darbai ir darbai, susiję su žuvų perdirbimu, realizavimu bei veisimu.

Antra, sezoninio darbo sutarčiai taikomi specialieji reikalavimai. Vienas jų – darbo trukmės terminas. Nepaisant to, ar sezoninio darbo sutartis sudaroma vienam sezonui, keliems sezonams ar neterminuotai, tačiau vienas sezoninio darbo periodas negali būti ilgesnis nei 8 mėnesiai vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu.  Tais atvejais, jei sudaroma sezoninio darbo sutartis keliems sezonams ar neterminuotai, darbdavys už laiką, kurį nedirbama, turi mokėti fiksuoto dydžio išmoką, kuri nustatoma kolektyvinėje ar sezoninio darbo sutartyje.

Trečia, sezoninio darbo sutartis yra terminuota, tačiau ji gali būti nutraukiama ir nesuėjus nustatytam terminui. DK numatyti trumpesni įspėjimo terminai tiek nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva (nesuėjus sezoninio darbo sutarties terminui), tiek darbdavio iniciatyva, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 57 str. 1 d. 1 p.).  Abiem atvejais taikomas 5 kalendorinių dienų įspėjimo terminas.

Ketvirta, darbuotojui, dirbančiam pagal sezoninio darbo sutartį,  paprastai nesuteikiama teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, nebent vidiniuose teisės aktuose ar sezoninio darbo sutartyje numatoma kitaip. Pasibaigus sezoninio darbo sutarčiai ir atleidžiant darbuotoją iš darbo, už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama piniginė kompensacija. Tais atvejais, kai sudaroma neterminuota ar kelių sezonų darbo sutartis, kasmetinės atostogos suteikiamos laikotarpiu, kuriuo sezoniniai darbai nevykdomi.

Reikalavimai, kurie taikomi sezoniniam darbui priimant užsienio šalies piliečius

Darbdaviams taip pat sudaroma galimybė sezoniniam darbui įdarbinti ne tik Lietuvos, bet užsienio šalies piliečius. Norint sezoniniam darbui įdarbinti trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos) pilietį, visų pirma, reikia įvertinti, ar siūlomas darbas atitinka sezoninio darbo pobūdį ir yra  įtrauktas į anksčiau minėtą Sezoninių darbų sąrašą. Svarbu yra ir tai, kad įdarbinant užsienio šalies pilietį darbo trukmė negali viršyti 6 mėnesių per kalendorinius metus. Šis terminas gali sudaryti tiek nepertraukiamą laikotarpį, tiek būti skaidomas dalimis.

Darbdavys, norintis įdarbinti trečiosios šalies pilietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurioje buvo registruotas sezoninio darbo skelbimas.

Kitos priemonės, padedančios užtikrinti, kad sezono metu netrūktų darbuotojų

Dažnas darbdavys taip pat susiduria su situacija, kuomet ne tik trūksta papildomos darbo jėgos, tačiau ir esami darbuotojai nori pasinaudoti jiems priklausančiomis kasmetinėmis atostogomis kaip tik tuo metu, kai įmonėje vykdomų darbų apimtys yra didžiausios. Atsižvelgiant į Darbo kodekse nustatytą reglamentavimą, darbdavys, nenukrypdamas nuo imperatyvių Darbo kodekso reikalavimų, turi teisę įmonėje nustatyti atostogų suteikimo tvarką ir sąlygas. Darbdaviai, kurių veikla turi aiškų sezoniškumą, gali imtis šių priemonių:

 • sutartyje su darbuotoju ar vidiniuose teisės aktuose įtraukti nuostatas, susijusias su darbuotojams suteikiamų atostogų laikotarpiais. Pavyzdžiui, numatyti, kad tam tikrą mėnesį ar mėnesius dėl įmonės veiklos specifikos, darbuotojams kasmetinės atostogos nebus suteikiamos. Taip pat galima numatyti ir priešingą nuostatą, kad tam tikrais laikotarpiais atostogauti privalo visi įmonės darbuotojai;
 • sudaryti ir patvirtinti atostogų suteikimo tvarką, kurioje būtų aptarta kaip suteikiamos atostogos, kaip sudaroma atostogų suteikimo eilė, atostogų įforminimo, prašymų suteikti kasmetines atostogas pateikimo terminai, tvarka ir pan. Šios priemonės padeda užtikrinti, kad darbuotojai nepasinaudos teise į kasmetines atostogas visi vienu metu, taip pat padeda išvengti netikėtumų, kada prašymas suteikti atostogas pateikiamas likus savaitei ar porai dienų iki planuojamos atostogų datos.

Įgyvendinant aptartas priemones, svarbu laikytis informavimo ir konsultavimosi procedūros su darbo taryba (jei įmonėje dirba daugiau nei 20 darbuotojų) bei užtikrinti, kad su įmonėje galiojančiomis ar naujai priimtomis tvarkomis būtų supažindinti visi darbuotojai.

visos įžvalgos
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.