Nuo šiol vairuotojais įdarbinti užsieniečius – kur kas lengviau

Nuo sausio pradžios įsigaliojusi supaprastinta užsieniečių įdarbinimo procedūra įmonėms, įtrauktoms į „Baltąjį sąrašą“, patraukė transporto sektoriuje veikiančių žaidėjų dėmesį: trūkstamų darbuotojų įdarbinimas jiems gali tapti kur kas lengvesne užduotimi. Anot verslo ginčų advokatų kontoros JUREX advokatės Jelenos Cvirko, transporto sektoriaus įmonės jaučia ypač didelį tolimųjų reisų vairuotojų poreikį, todėl dabar pritraukti darbuotojus iš užsienio taps kur kas lengviau.

„Užsieniečių, atvykstančių dirbti  į Lietuvos Respublikos įmones, įtrauktas į „Baltąjį sąrašą“, įdarbinimas bus paprastesnis ir greitesnis: jiems ne tik reikės pateikti mažiau dokumentų nacionalinei vizai gauti, bet ir prašymų dėl nacionalinės vizos išdavimo nagrinėjimas vyks kur kas greičiau. Tokia tvarka yra ypač aktuali transporto sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurios jaučia itin didelį darbuotojų poreikį“, – sako J. Cvirko.

J.Cvirko teigia, kad į „Baltąjį sąrašą“ gali būti įtrauktos tik tos įmonės, kurios atitinka LR užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinto Vizos išdavimo tvarkos apraše nustatytus privalomus ir bent 4 papildomus kriterijus.

Privalomi kriterijai, kuriuos turi atitikti įmonė pretenduojanti į „Baltąjį sąrašą“ yra susiję su įmonės finansine padėtimi, jos reputacija, įsipareigojimų valstybės institucijoms vykdymu, įstatymų laikymusi bei patirtimi įdarbinant užsieniečius.

 1. Įmonė neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur) mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, muitinei, VMI ir Sodrai.
 2. Įmonė vykdo įsipareigojimus muitinei ir neturi nesumokėtų baudų, kurių dydis (suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis.
 3. Įmonė nėra bankrutuojanti ar likviduojama.
 4. Įmonė nėra bausta už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams arba, jeigu buvo bausta, nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti, praėjo daugiau kaip vieni metai arba per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo.
 5. Per pastaruosius 2 metus Migracijos departamentas nebuvo nustatęs, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo yra fiktyvi įmonė.
 6. Įmonė teikia metines pelno mokesčio, mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų ir pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas.
 7. Užsieniečiai, atvykę į juridinį asmenį, dirba ar teikia paslaugas pagal sutartis su šiuo juridiniu asmeniu, fiziškai būdami Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai užsieniečiai dirba darbą, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais. Atkreipiame dėmesį, jog šis kriterijus netaikomas tolimųjų reisų vairuotojams, kadangi jų fiziška darbo vieta nėra pastovi.
 8. Per pastaruosius 2 metus užsieniečiai darbo įmonėje laikotarpiu nepažeidė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatų: atvykstant turėjo leidimą, pranešė Darbo biržai apie gyvenamąją patalpą/vietą bei turėjo leidimą dirbti.

Taip pat svarbu nepamiršti apie prievolę per 7 dienas informuoti Vidaus reikalų ministerijos įgaliotą instituciją apie asmens duomenų, šeimyninės padėties, gyvenamosios vietos, juridinio asmens buveinės adreso pasikeitimus.

 1. Per pastaruosius 2 metus juridinis asmuo įdarbino ne mažiau kaip 2/3 visų užsieniečių, dėl kurių teikė tarpininkavimo raštą. Taip pat vizų tarnybai, kuri išdavė nacionalinę daugkartinę vizą, pateikė pranešimą apie visus užsieniečius, gavusius nacionalines daugkartines vizas, tačiau neatvykusius, neįdarbintus ir atleistus, dėl kurių juridinis asmuo teikė tarpininkavimo raštą.

Bendrovė, kandidatuojanti į „Baltąjį sąrašą“ turi atitikti bent 4 papildomus kriterijus:

 1. Juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 3 metus vykdo pelno siekiančią veiklą.
 2. Įmonėje pastaruosius 2 metus (iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos) vienu metu dirbo ne mažiau kaip 3 užsieniečiai, dirbę trumpiau kaip 6 mėnesius.
 3. Juridiniame asmenyje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.
 4. Juridinio asmens pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus.
 5. Juridinio asmens mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.
 6. Juridinio asmens kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą. Šiuo atveju, juridinis asmuo prie prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą turi pridėti nepriklausomo auditoriaus išvadas apie atliktą investiciją.
 7. Juridinis asmuo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra sudaręs investicijų sutartį.
 8. Juridinis asmuo, siekiantis įdarbinti užsieniečius, vykdo veiklą, kuri licencijuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Juridinio asmens vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių profesijas, įtrauktas į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.
 10. Juridinis asmuo tenkina skaidrumo kriterijus:
 • viešai įsipareigoja nepažeisti su juridinio asmens veikla susijusių teisės normų;
 • atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą. Jei juridinis asmuo tokių įmonių neturi, tai nurodo viešai;
 • skelbia juridinio asmens pelno prieš apmokestinimą dydį;
 • turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.

Kreipiantis dėl įtraukimo į „Baltąjį sąrašą“ įmonė turi pateikti nustatytos formos prašymą Migracijos departamentui paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimą dėl įmonės įtraukimo į šį sąrašą Migracijos departamentas priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Į „Baltąjį sąrašą“ Migracijos departamento sprendimu įmonė yra įtraukiama 3 metams.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.