Kas svarbu įmonių teisėje COVID-19 kontekste?

  • Sutartinių prievolių vykdymas

Nors daugelis jau ima kalbėti apie tai, kad COVID-19 neabejotinai bus pripažintas force majeure (pranc. nenugalimos jėgos) aplinkybe, tačiau tokios išvados skubotos, nes turi būti vertinama kiekvienu atveju atskirai. Karantino paskelbimas automatiškai nereiškia, kad galima taikyti force majeure aplinkybes, todėl rekomenduojame gerai įsivertinti (jei reikia pagalbos – mes padėsime) jūsų individualių aplinkybių atitiktį force majeure aplinkybei ir kokias pasekmes tai reiškia. Be to, būtina nepamiršti, kad tie asmenys, kuriems kyla sunkumų vykdyti sutartis, privalo nedelsti ir kuo anksčiau informuoti kitą sutarties šalį apie šias aplinkybes (pavėluotas pranešimas yra viena iš sąlygų nepaisyti force majeure sąlygos ir taikyti atsakomybę). Net jei COVID-19 ir yra visiems žinoma aplinkybė, tai savaime nereiškia, kad jūsų partneris supranta, kad tai sąlygos sudėtingesnį sutarties vykdymą ar neįvykdymą išvis, todėl jūs privalote apie savo negalėjimą tinkamai įvykdyti sutartį pranešti kitai sutarties šaliai.

Be to, svarbu įvertinti, kokia teisė taikoma jūsų sudarytai sutarčiai, kokia yra tos valstybės force majeure taikymo praktika (jei tokios yra) ir kokios realios galimybės įrodyti, kad COVID-19 ar jo sąlygotas karantinas yra nenugalima jėga, atleidžianti nuo įsipareigojimų vykdymo. Taip pat  svarbu ir tai, kad skirtingose jurisdikcijose force majeure aplinkybės egzistavimas vertinamas skirtingai: jei Lietuvoje taikomas opt out principas reiškia, kad, net ir neaptarus šios sąlygos sutartyje, ji taikoma pagal įstatymą, tai Anglijos teisėje galioja opt in principas reiškiantis priešingą, – jei force majeure sąlyga nenurodyta sutartyje, tuomet ir ja remtis nėra galimybės.

Svarbu ir tai, kad force majeure įrodinėjimas tampa paprastesniu, kaip gaunamas valstybės įgaliotos įstaigos ar institucijos pažymėjimas (Lietuvoje – Prekybos, pramonės ir amatų rūmų). Ir nors toks pažymėjimas pats savaime nepatvirtina pagrindo atleisti nuo atsakomybės, tačiau neginčijamai patvirtina faktinės aplinkybės – nenugalimos jėgos – buvimą.

Dėl karantino įvedus draudimus, kurie vienai iš šalių apsunkina sutarties vykdymą ir todėl jai pasidaro sudėtinga vykdyti sutartį, tokia šalis turi teisę kitos šalies prašyti sutartį pakeisti atsižvelgiant į CK 6.204 straipsnyje numatytą tvarką. Šalis, prašanti keisti sutarties sąlygą, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kaip jos nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą. Konkrečios sutarties vykdymo suvaržymai kiekvienu atveju vertinami individualiai, atsižvelgiant į nustatytą pokyčio mastą, sutartimi prisiimtos rizikos laipsnį, sutarties šalių statusą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties šalis dėl sutarties sąlygų pakeitimo turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu pakeisti sutarties sąlygas, tokiu atveju besikreipiančiai šaliai tenka pareiga įrodyti CK 6.204 straipsnyje numatytų sąlygų egzistavimą. Priimdamas sprendimą teismas gali arba nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas arba pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra. Turint galvoje nurodytą reguliavimą, galima su kita sutarties šalimi imtis derybų dėl sutarties nuostatų pakeitimo.

Kitas svarbus momentas yra Vyriausybės pažadas padėti verslui kompensuojant praradimus. Neabejotina, kad kompensacijų taikymui prireiks pagrįsti savo praradimus, todėl jau dabar reikia pradėti galvoti, kaip šiuos praradimus pagrįsti ir rinkti įrodymus. Tokie įrodymai kiekvienu atveju gali būti ir bus skirtingi, priklausomai nuo jūsų veiklos srities, veiklos metodų, pajamų ir išlaidų šaltinių, todėl rekomenduojame pasitarti (galite ir su mumis) dėl to, kaip ateityje padėti sau pasinaudoti valstybės teikiamomis garantijomis.

Kartu svarbu suvokti ir tai, kad nemažai tikėtinas ir kontrahentų bandymas ne visada sąžiningai pasinaudoti esama situacija bei bandyti išvengti prievolių vykdymo, nors objektyviai nei COVID-19, nei karantinas jų vykdymo neapsunkina. Tokiais atvejais taip pat reikia rinkti įrodymus ir kruopščiai vertinti pateikiamą informaciją, siekiant įsitikinti, ar tikrai kontrahentą ištiko nenugalimos jėgos aplinkybė. Tikėtina, kad tam tikrais atvejais dar iki karantino pabaigos gali tekti imtis teisinių priemonių, siekiant užtikrinti partnerių įsipareigojimų vykdymą ir veiklos tęstinumą.

  • Sandorių sudarymas

Pirmadienį teisingumo ministras pasirašys įsakymą, kad esant karantinui notarų biurai nedirbs, nebus atliekami jokie notariniai veiksmai. Tačiau su notarais bus galima susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu. Tai reiškia, kad notariniai sandoriai (NT pirkimas–pardavimas, akcijų perleidimo sandoriai, finansavimo naudojantis hipoteka sandoriai) nebus sudaromi. Dėl šios aplinkybės tam tikri verslai susidurs su veiklos vykdymo apsunkinimais, tačiau svarbu atkreipti dėmesį tai, jog notarai bus pasiekiami telefonu ir elektroniniu paštu, todėl bus įmanoma derinti sandorių detales ir suderinus net kelis sandorius, pasibaigus karantino periodui atvykti pas notarą iškart sudaryti visus jau galutinai suderintus sandorius.

  • Priverstinis vykdymas

Teisingumo ministerija informavo, jog karantino laikotarpiu asmenys su antstoliais galės bendrauti tik nuotoliniu būdu: telefonu ar elektroniniu paštu. Todėl ir vykdomąsias bylos rekomenduojama pradėti pagal elektroninius vykdomuosius dokumentus. Tiesa, tokia praktika jau ilgą laiką dominuoja, todėl, tikėtina, priverstinio vykdymo veiksmai nebus apsunkinti.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.