Kaip darbdaviai gali padėti darbuotojams apsisaugoti nuo COVID-19?

Pasak JUREX advokatės Jurgitos Judickienės, darbdavys turi tiek teisinių, tiek vadybinių instrumentų proaktyviai pasirūpinti, kad organizacija išvengtų su viruso plitimu susijusių veiklos trikdžių.

Kokių priemonių galėtų imtis darbdaviai?

  • Darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Darbdavys turi teisę parinkti darbo organizavimo formą ir, darbuotojui sutikus, laikinai nurodyti dirbti nuotoliniu būdu.Tai, ko gero, būtų pati paveikiausia ligų prevencijos priemonė, tačiau ji tinkama ne visais atvejais. Nustatant šį darbo organizavimo būdą turi būti įvertintas darbo pobūdis (ar funkcijos gali būti atliekamos iš namų) ir tai, ar darbuotojas tam turi reikiamas darbo priemones (už jų suteikimą atsakingas darbdavys). Norint įteisinti įmonėje galimybę dirbti nuotoliniu būdu, pakanka išleisti tvarkomąjį dokumentą (įsakymą), kuriame numatyta galimybė to pageidaujantiems darbuotojams rinktis šią darbo organizavimo formą. Leidžiant dirbti nuotoliniu būdu, svarbu susitarti su darbuotojais dėl komunikavimo tvarkos bei instruktuoti juos saugos klausimais. Jei darbuotojas atsisakys dirbti iš namų, rekomenduojame situaciją spręsti geranoriškai, domėtis, kodėl žmogus nenori / negali dirbti nuotoliniu būdu, ir kartu ieškoti problemos sprendimo (galbūt suteikti papildomas priemones darbui, galbūt kiek pakoreguoti darbo funkcijas izoliacijos laikotarpiui ir pan.).Darbuotojas, atsisakęs dirbti nuotoliniu būdu, negali būti nušalinamas nuo darbo, taip pat jam negali būti skelbiama prastova.
  • Pasiūlyti lankstų darbo grafiką. Tai sumažintų darbuotojų skaičiaus buvimą vienu metu tose pačiose patalpose, būtų galima reguliuoti jų skaičių, pasikeitimo dažnumą, patalpų vėdinimą, dezinfekavimo ir kitus profilaktinius veiksmus.
  • Atsisakyti darbinių kelionių. Technologijų pažanga leidžia didelę dalį darbinių klausimų išspręsti nuotoliniu būdu, niekur nevykstant. Žinoma, gyvų susitikimų su bendradarbiais ar verslo partneriais tai nepakeis, tačiau kelionės šiuo metu yra viruso platinimo kanalas, todėl išvykų būtinumą reikėtų ypač atsakingai įvertinti. Šiuo metu Užsienio reikalų ministerija dėl koronaviruso protrūkio rekomenduoja laikinai nevykti į Kiniją, Pietų Korėją ir Italiją. Keliaujant į ES ir Šengeno erdvės šalis bei Jungtinę Karalystę rekomenduojama imtis atsargos priemonių. Kita vertus, darbdavys, deja, neturi galimybių kontroliuoti, kur jo darbuotojai leidžia atostogos, todėl čia itin praverstų darbuotojų švietimas apie viruso plitimo rizikas ir sąmoningumo skatinimas.
  • Edukuoti darbuotojus. Mokymai darbuotojams turėtų būti viena pagrindinių darbdavio pareigų, siekiant tinkamai darbuotojus paruošti įvairioms netradicinėms situacijoms, o ypač tam, kas susiję su brangiausiu turtu – sveikata. Nuo rankų plovimo, dezinfekcinių skysčių, kaukių parūpinimo darbuotojams ir skatinimo jas dėvėti, iki rekomendacijų atsakingai rinktis atostogų kryptis. LR Užsienio reikalų ministerija nuolat atnaujina nerekomenduotinų vykti šalių sąrašą.

Kaip ir kada nustatomas nedarbingumas?

Primename, kad šiuo metu galioja supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka, o asmenims, neseniai grįžusiems iš  Kinijos (visos provincijos), Šiaurės Italijos regiono (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, rekomenduojama 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą, esant užsikrėtimo požymių jiems nuotoliniu būdu išduodami nedarbingumo pažymėjimai 14 dienų. Rekomenduojame darbuotojus informuoti apie tokią galimybę.

Švietimo įstaigose įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą ir, esant būtinybei, prižiūrėti pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ugdomus vaikus, elektroninius pažymėjimus motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui išduoda vaikų ligų gydytojai arba šeimos gydytojai nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Epideminė situacija“ (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 74 p.).

Jeigu būtų paskelbtas karantinas, darbuotojams, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo, elektroninius pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamas pažymas.

Už rekomenduotos hospitalizacijos ir /ar izoliacijos vengimą (karantino režimo nesilaikymą), asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos pažeidimą (pavyzdžiui, savavališką pasišalinimą iš gydymo įstaigos) asmenys atsako asmeniškai (numatyta administracinė atsakomybė).

Jei yra įtarimas, kad asmuo serga ar yra užkrato nešiotojas ir vengia gydytojo nustatytos hospitalizacijos ar izoliacijos, galima apie tai pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

Toliau galioja visi darbo įstatymai

 Epidemijos grėsmė ar ekstremalios situacijos dėl to paskelbimas nekeičia darbo įstatymų. Įstatymai, numatantys garantijos darbuotojams, nenustojo galioti.

Tais atvejais, kai grįžusiems iš atostogų užsienyje darbuotojams darbdavys, siekiantis užkardyti užkrečiamų ligų plitimą, nenori leisti dirbti įmonės patalpose, rekomenduojama tartis dėl nuotolinio darbo, o jei dėl darbo pobūdžio tai neįmanoma, arba darbuotojas nesutinka, nušalintam nuo darbo darbuotojui mokamas jo vidutinis darbuotojo darbo užmokestis (toliau – VDU). Taip pat galima tartis dėl darbo funkcijų vykdymo stabdymo darbuotojo ir darbdavio sutikimu paliekant už šį laiką darbuotojui jo darbo užmokestį.

Sumažėjus darbų, užsakymų srautui, trūkstant medžiagų gamybai ir esant kitoms objektyvioms priežastims, kai darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui gali skelbti prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir darbuotojų grupei.

Prastova skelbiama įmonės vadovo įsakymu. Už pirmąją prastovos dieną mokamas VDU, už antrąją ir trečiąją prastovos dienas – 2/3 darbuotojo VDU, už kitas prastovos dienas mokama 40 proc. darbuotojo VDU. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Taigi, kovo mėnesį paskelbus prastovą, darbo užmokestis už šį mėnesį negali būti mažesnis nei MMA.

Susidarius situacijai, kai visos įmonės veikla yra stabdoma, darbuotojams paliekamas ir mokamas jų VDU.

 Kas yra ekstremali situacija?

Ekstremalios situacijos paskelbimas yra orientuotas į gelbėjimo darbų, evakavimo, ligų epidemijų stabdymo veiksmų organizavimą ir koordinavimą. Šiuo metu yra paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, tačiau ūkio subjektams ar fiziniams asmenims nėra jokių su ekstremalia situacija susijusių, privalomų vykdyti nurodymų.

Taip pat kol kas nėra paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso. Jei toks sprendimas būtų priimtas, jame numatyti įpareigojimai būtų privalomai vykdomi. Teritorijų karantiną skelbia ir atšaukia, jo dydį, ribas, trukmę ir režimą tvirtina Vyriausybė. Lietuvos Respublikos arba apskrities vyriausiasis epidemiologas nustato bei atšaukia riboto karantino objektus, tokio karantino taikymo trukmę ir režimą. Riboto karantino objektais gali būti ne tik iš pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais užkrėstų teritorijų atvykę žmonės, bet ir transporto priemonės, prekės, žaliavos. Įmonės atsakingos už karantino, jei toks bus paskelbtas, režimo laikymosi kontrolę įmonėse.

 

 

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.