Ką verta žinoti prieš jungiantis į konsorciumą viešuosiuose pirkimuose?

Bendras kelių tiekėjų pasiūlymas viešajame pirkime – įprasta viešųjų pirkimų praktika. Vis dėlto, pastaraisiais metais institucijų vykdyti tyrimai bei teisminiai ginčai parodė, kad konkurentų bendrai kartu pateiktas pasiūlymas ne tik gali būti atmestas, ginčijamas kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų, bet ir susilaukti Konkurencijos tarybos dėmesio.

Nors bendras konkurentų dalyvavimas viešajame pirkime pats savaime nėra nei draudžiamas, nei ydingas, verslui svarbu žinoti, kada viešajame pirkime bendro pasiūlymo su kitu tiekėju teikti geriau nereikėtų.

Paprasčiausias dalykas, kurį galima padaryti svarstant, ar viešajame pirkime dalyvauti kartu su kitu tiekėju ar atskirai – atlikti dviejų dalių testą ir įvertinti:

  • ar bendrą pasiūlymą ketinama teikti kartu su tiesioginiu konkurentu;
  • ar kiekvienas tiekėjas pirkime objektyviai galėtų dalyvauti atskirai.

Dėl to, kas yra tiesioginiai konkurentai, abejonių dažniausiai nekyla – užtenka fakto, kad abu tiekėjai teikia analogiškas prekes, paslaugas ar darbus ir gali dalyvauti tuose pačiuose viešuosiuose pirkimuose.

Gerokai daugiau klausimų kyla nustatant, ar konkurentai, kartu dalyvaudami konkrečiame viešajame pirkime, nesudaro draudžiamų susitarimų konkurencijos teisės prasme. Taigi, prieš jungiantis į konsorciumą su savo konkurentu tiekėjui reikėtų įvertinti:

  1. Ar tiekėjas turi pajėgumus pateikti pasiūlymą pirkime individualiai. Kitaip tariant, tais atvejais, kai tiekėjas pats vienas atitinka kvalifikacijos reikalavimus, papildomai jungdamasis į konsorciumą, rizikuoja iškreipti konkurenciją ir bendras dalyvavimas su kitu tiekėju nėra objektyviai būtinas.
  2. Ar siekiant atitikti keliamus reikalavimus, yra įmanoma pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurie realių galimybių savarankiškai dalyvauti pirkime neturi. Kitaip tariant, verta pasitikrinti, ar tam, kad tiekėjas atitiktų keliamus reikalavimus, galima pasitelkti subrangovus, o ne jungtis ir dalyvauti kartu su ir taip savarankiškai atskirai pirkime galinčiais varžytis konkurentais.
  3. Ar ūkio subjektas, su kuriuo ketinama jungtis į konsorciumą, galėtų pirkime dalyvauti vienas. Kitaip tariant, tai, kad pats tiekėjas neatitinka pirkime keliamų reikalavimų, dar nereiškia, kad Konkurencijos taryba neįžvelgs draudžiamo susitarimo požymių, jei jūsų konsorciumo partneris bus pajėgus pirkime dalyvauti savarankiškai.
  4. Ar panašaus pobūdžio ir vertės sutartis tiekėjas yra įgyvendinęs individualiai. Tokia patirtis patvirtina, kad tiekėjas ne tik teoriškai, bet ir faktiškai gali dalyvauti pirkime savarankiškai.

Tiekėjams nusprendus viešajame pirkime dalyvauti konsorciumo pagrindu, svarbu pasirūpinti įrodymais, pagrindžiančiais tokio sprendimo motyvus. Juk įprastai verslo sprendimai viešajame pirkime dalyvauti kartu su kitu tiekėju neatsiranda spontaniškai, dėl to tik sutarus telefonu. Būtent priimamų sprendimų dokumentavimas (tiekėjų susirašinėjimai, derybų protokolai) vėliau gali būti vienas iš svarbiausių argumentų, įrodančių, kad tiekėjai nesudarė konkurencijos teisės prasme draudžiamo susitarimo. Pirkime dalyvaujant su konkurentu taip pat svarbu rinkti ir įrodymus apie vykdytas sutartis, taip pat informaciją apie konkrečiu metu vykdomus kitus projektus, kuriuose yra naudojami resursai, einamieji finansiniai rodikliai, taip įrodant, kad konkrečiu metu tiekėjas neturi pakankamų techninių ir finansinių pajėgumųsavarankiškai vykdyti projektą, ir pan.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.