Ką reikėtų žinoti apie jungtinės veiklos sutartį?

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis – tai sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui, tikslui arba tam tikrai veiklai.

Jungtinės veiklos sutarties teisiniai santykiai nėra detaliai reglamentuoti, o konkrečios jungtinės veiklos sutarties turinio ir formos specifiką lemia tikslas arba veikla, kuriai ji yra sudaroma. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinę jungtinės veiklos sutarties formą gali įgyti bet kokie įstatymui neprieštaraujantys kelių asmenų tarpusavio įsipareigojimai, kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes, užsiimti bendra veikla ar siekti bendro tikslo. Pavyzdžiui, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikia advokatų profesinės bendrijos, jungtinės veiklos sutartis gali būti alternatyvi daugiabučio namo turto valdymo forma, taip pat tokia sutartis dažnai sudaroma, vykdant statybos projektus.

Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai:

• kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas;

• įsipareigojimas, naudojant kooperuotus išteklius, bendrai veikti;

• bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (pavyzdžiui, partnerių tikslas įgyvendinti statybos projektą).

Teisės doktrinoje jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis pagal teisinį tikslą priskiriama prie bendradarbiavimo sutarčių grupės, t. y. sutarčių, kurių kvalifikuojamasis požymis yra sutarties šalių bendri tikslai. Jungtinės veiklos sutarties dalyvių tikslo bendrumas lemia jų tarpusavio teisių ir pareigų specifiką: nė vienas jungtinės veiklos dalyvis negali reikalauti naudos tik sau pačiam, jungtinės veiklos partneriai dalijasi tiek gautą pelną, tiek nuostolius ir bendrai atsako pagal iš bendros veiklos kilusias prievoles.

Pagrindinės partnerių pareigos:

1. Padaryti įnašus į bendrą veiklą (partnerio įnašu pripažįstama visa, kuo jis prisideda prie bendros veiklos: pinigai, kitas turtas, profesinės ir kitos žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija).

2. Pareiga dalyvauti, vykdant bendrą veiklą, siekiant bendro tikslo (dalyvavimas, tvarkant bendrus reikalus, bendrų išlaidų ir nuostolių, tvarkant bendrus reikalus, prisiėmimas).

3. Lojalumo pareiga (kiekvienas partneris veikia ne savo naudai, o siekdamas bendro tikslo).

Pagrindinės partnerių teisės:

1. Teisė dalyvauti bendrų reikalų tvarkyme.

2. Teisė į informaciją (kiekvienas partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais).

3. Teisės, susijusios su partnerių bendrąja nuosavybe ir/ar bendru turtu (partnerio teisė į pelno dalį, teisė į bendrosios dalinės nuosavybės dalį).

Partnerių atsakomybė gali būti solidari arba dalinė:

1. Partneriai atsako solidariai (t.y. kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli partneriai bendrai, tiek bet kuris iš partnerių atskirai):
– už bendras neturtines prievoles;
– už bet kokiu pagrindu atsirandančias bendras prievoles, jeigu bendroji jungtinė veikla yra susijusi su ūkine-komercine veikla;
– už bendras neįvykdytas prievoles, pasibaigus bendrosios jungtinės veiklos sutarčiai.

2. Partnerių atsakomybė yra dalinė (partneriai atsako lygiomis dalimis):
– jeigu bendroji jungtinė veikla nėra susijusi su ūkine-komercine veikla;
– jeigu bendra prievolė yra sutartinė.

Jungtinės veiklos sutartis turi būti sudaroma rašytine forma. Įstatymo numatytais atvejais jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notaro: pavyzdžiui, tikrosios ir komandinės ūkinės bendrijos jungtinės veiklos sutartis, nepatvirtinta notaro, laikoma negaliojančia.

Esminis partnerystės santykių elementas – partnerių įsipareigojimas atsisakyti savo trumpalaikių interesų ir suteikti prioritetą ne asmeninei, bet visos partnerių grupės gerovei; partneriai subordinuoja savo interesus ir bendradarbiauja, tikėdamiesi ilgalaikės asmeninės naudos maksimizavimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2013 jungtinės veiklos galutinis tikslas visada siejamas su pelno uždirbimu.

visos įžvalgos
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.