JUREX sėkmingai apgynė užsakovo interesus byloje dėl darbų kainos sumažinimo

2018 m. pabaigoje JUREX laimėjo sudėtingą civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiamas iš statybos rangos sutartinių santykių kilęs ginčas. Apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo teismas patenkino užsakovo ieškinį – sumažino šalių sudarytos statybos rangos sutarties kainą 303 790,63 EUR suma, pripažino, kad užsakovo prievolė sumokėti rangovui pagal sutartį sulaikytą 74 344,74 EUR sumą, sumažinus sutarties kainą, yra pasibaigusi, įtraukė užsakovą į rangovo kreditorių sąrašą bankroto byloje ir patvirtino jo 229 445,89 Eur finansinį reikalavimą, o rangovo priešieškinį atmetė.

Šalių ginčas kilo garantiniu laikotarpiu išryškėjus rangovo atliktų statybos darbų trūkumams. Rangovas per protingą terminą geranoriškai jų nepašalino, todėl užsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas sumažinti sutartyje nustatytą darbų kainą trūkumams ištaisyti reikalingų išlaidų suma ir priteisti iš rangovo permokėtą kainos dalį. Užsakovas pagal sutartį buvo sulaikęs tam tikros darbų kainos dalies sumokėjimą, tad vylėsi, jog teismui patenkinus reikalavimą sumažinti kainą jo prievolė atsiskaityti su rangovu šioje dalyje bus pripažinta pasibaigusia. Rangovas savo ruožtu pareiškė priešieškinį, prašydamas inter alia priteisti iš užsakovo sulaikytą darbų kainos dalį. Teisminio proceso eigoje rangovas bankrutavo. Įgijęs bankrutuojančios įmonės statusą rangovas byloje pareikštus reikalavimus ir atsikirtimus ėmė grįsti atitinkamomis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis. Tačiau JUREX pavyko įrodyti, kad reikalavimas sumažinti darbų kainą yra specifinis užsakovo teisių gynimo būdas, kuris ginčo atveju galėjo būti naudojamas bankrutuojančio rangovo atžvilgiu ir nereiškė kitų jo kreditorių „apėjimo“.

Bylą nagrinėję teismai pripažino nepagrįsta rangovo poziciją, jog pirmiausia turi būti jam priteista iš užsakovo sulaikyta suma, o tik po to sprendžiamas klausimas dėl sutarties kainos sumažinimo ir, išsprendus jį užsakovo naudai, tvirtinamas atitinkamo dydžio finansinis reikalavimas rangovo bankroto byloje. Be to, teismai konstatavo, jog užsakovo reikalavimas sumažinti kainą už rangovo netinkamai atliktus darbus, kuomet užsakovas dar nėra už juos sumokėjęs (nors rangovas ir reikalauja sumokėti), apskritai nelaikytinas finansiniu reikalavimu Įmonių bankroto įstatymo prasme.

JUREX atkreipia dėmesį, kad pasirinkdamas savo teisių gynimo būdą kreditorius visada turi įvertinti tai, kad kai kurių iš jų panaudojimas gali būti ribojamas įstatymų, pavyzdžiui, dėl skolininko bankroto. Tačiau statybos rangos sutartinių santykių šalys ne visuomet deramai įvertina šią aplinkybę.

Paaiškėjus rangovo atliktų darbų trūkumams, užsakovas savo pažeistas teises dažniausiai gina reikalaudamas atlyginti faktiškai patirtas arba būsimas trūkumų šalinimo išlaidas. Tačiau šis teisių gynimo būdas tampa neveiksmingu, jei rangovui yra iškeliama bankroto byla. Tokiu atveju, net jei užsakovas ir yra sulaikęs mokėjimus rangovui, dėl Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto draudimo užsakovas netenka teisės „sudengti“ išlaidų, reikalingų darbų trūkumams pašalinti, ir sulaikytos sumos. Užsakovo reikalavimas atlyginti tokias išlaidas ir rangovo reikalavimas priteisti sulaikytą darbų kainos dalį negali būti įskaitomi ir teismo sprendimu. Teismui patenkinus užsakovo ieškinį dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo, jis bet kuriuo atveju neišvengia prievolės sumokėti rangovui sulaikytą sumą. Nors pats užsakovas yra įtraukiamas su atitinkamu finansiniu reikalavimu į rangovo kreditorių sąrašą, tačiau vieša paslaptis, jog trečios eilės kreditorių galimybės bankroto byloje gauti savo reikalavimo patenkinimą yra minimalios. Visiškai kitokia situacija susiklosto teismui patenkinus užsakovo ieškinį dėl darbų kainos sumažinimo. Kaip jau minėta, šiuo atveju užsakovo prievolė sumokėti rangovui nesumokėtą (t. y. sulaikytą) sumą atitinkamoje apimtyje pripažįstama pasibaigusia, todėl įskaitymo taikymas netenka aktualumo.

Taigi, bene vienintelis efektyvus užsakovo teisių gynimo būdas rangovo bankroto atveju yra darbų kainos sumažinimas, su sąlyga, jog užsakovas yra sulaikęs darbų kainos dalies sumokėjimą rangovui. Tą patvirtina ir JUREX laimėta byla.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pateikdami prašymą el. paštu info@jurex.lt. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.