Atnaujintos tarptautinės prekybos sutarčių taisyklės INCOTERMS, kas keičiasi?

Incoterms (angl. International Commerce Terms) – tarptautinės prekybos taisyklės, kurios buvo sukurtos siekiant palengvinti tarptautinių prekybos sutarčių sudarymą. Verslininkai, taupydami savo laiką ir pinigus, užuot išsamiai aptarę visas sąlygas, gali į prekių pirkimo – pardavimo sutartį tiesiog įrašyti atitinkamus Incoterm sąlygų trumpinius (pvz., EXW, DAP ar kt.). Be to, kartais verslininkai apskritai atsisako rašytinių sutarčių, o konkretų Incoterm  trumpinį tiesiog įrašo į sąskaitą. Abiem atvejais pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, susijusios su prekių pristatymu, draudimu, rizikos bei kaštų paskirstymu, bus tokios, kokias numato pasirinkta konkreti Incoterm sąlyga.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos taisyklių redakcija: Incoterms 2020.  Ji  taikoma tarptautinės prekybos sutartims, sudarytoms po 2020 m. sausio 1 d., nebent pačioje sutartyje bus nurodyta, kad šalys pageidauja vadovautis senąja taisyklių redakcija. Be to, šalys jau dabar sudaromose sutartyse gali taikyti naująsias taisykles (Incoterms 2020), jeigu dėl to susitaria.

Ką reikia žinoti? Pagrindiniai pakeitimai

  • DAT sąlyga keičiama į DPU ir bus naudojama ne tik pristatymams į terminalą

Incoterms 2010 sąlyga DAT (angl. Delivered at Terminal) taikoma prekių transportavimui įvairiomis transporto priemonėmis. Ji reiškia, kad prekės turi būti pristatytos ir perduotos nurodytame terminale. Atsižvelgdami į išreikštus pageidavimus naudoti šią sąlygą pristatymams ne tik į terminalus, bet ir į kitas pristatymo vietas, Incoterms 2020 rengėjai pakeitė DAT sąlygą į DPU (angl. Delivered at Place Unloaded), kuri reiškia, kad prekės turi būti pristatytos į nurodytą pristatymo vietą (nebūtinai į terminalą).

Tai reiškia, kad po 2020 m. sausio 1 d. DAT sąlyga neturėtų būti naudojama (nebent šalys susitartų taikyti Incoterms 2010 redakciją), o įrašant DPU sąlygą reikėtų nepamiršti, kad pristatymo vieta gali būti ne vien terminalas, bet ir, pavyzdžiui, gamykla ar bet kuri kita vieta.

  • Aukštesni draudimo standartai, taikant CIP sąlygą

CIP (angl. Carriage and Insurance Paid to) sąlyga taikoma prekių transportavimui įvairiomis transporto priemonėmis. Ši sąlyga apima pardavėjo pareigą pristatyti prekes į nurodytą prekių pristatymo vietą. Prekių transportavimo kaštus apmoka pardavėjas. Jis taip pat turi pareigą savo kaštais apdrausti prekes pirkėjo naudai nuo prekių praradimo ar sugadinimo rizikos jų transportavimo metu.

Naujojoje Incotems sąlygų redakcijoje numatyti aukštesni reikalavimai prekių draudimui. Pagal Incoterms 2010 CIP sąlygą pardavėjas turėjo pareigą apdrausti prekes bent „Institute Cargo Clauses (LMU/IUA)” (ICC) „C“ sąlygomis, kurios numato tik minimalią apsaugą ir tik nuo tam tikrų rizikų. Tuo tarpu Incoterms 2020 CIP sąlyga numato pardavėjo pareigą apdrausti transportuojamas prekes  „Institute Cargo Clauses (LMU/IUA)” (ICC) „A“ sąlygomis, kurios dažnai vadinamos „pilna krovinio apsauga” arba „visų rizikų draudimu“.

Todėl, įsigaliojus Incoterms 2020, verslininkai, naudojantys CIP sąlygą, turėtų nepamiršti peržiūrėti draudimo sutarčių sąlygų ir įsitikinti, kad prekių draudimas atitinka naujosios redakcijos reikalavimus.

  • Prekes gabenant vandens transportu pagal CIF sąlygą draudimo reikalavimai nesikeičia

Atkreipiame dėmesį, kad naujojoje Incoterms redakcijoje CIF (angl. Carriage Insurance and Freight) sąlygos, kuri yra labai panaši į CIP, tačiau taikoma prekes gabenant vandens transportu, reikalavimai nepasikeitė. Tiek senoji, tiek naujoji Incoterms sąlygų redakcija numato pardavėjo pareigą apdrausti transportuojamas prekes minimaliu draudimu (t.y. bent „Institute Cargo Clauses (LMU/IUA)” (ICC) „C“ sąlygomis).

  • Aiškesnis išlaidų paskirstymas

Incoterms 2020 numato aiškesnes taisykles dėl išlaidų paskirstymo tarp pardavėjo ir pirkėjo. Poreikis numatyti detalesnes taisykles atsirado dėl to, kad galiojant ankstesnei redakcijai, tarp šalių neretai kildavo ginčų dėl išlaidų paskirstymo, ypač tų, kurios atsiranda šalia pristatymo vietos ar pačioje pristatymo vietoje. Pagrindinis principas, kuriuo vadovavosi Incoterms 2020 rengėjai šalindami minėtas spragas, yra tai, kad pardavėjas paprastai yra atsakingas už visas išlaidas, atsiradusias iki prekių pristatymo/perdavimo vietos (momento), o pirkėjas – už visas paskesnes išlaidas.

  • Griežtėja saugumo reikalavimai

Incoterms 2010 nenumatė reikalavimų, susijusių su saugumo reikalavimais (pvz., privaloma konteinerių patikra) ir su tuo susijusių išlaidų paskirstymu. Tuo tarpu Incoterms 2020 šie klausimai yra aptarti.

  • Pardavėjo ir pirkėjo transporto naudojimas

Incoterms 2010 sąlygų rengėjai preziumavo, kad prekės bus transportuojamos trečiųjų asmenų (t.y. ne pirkėjo ir ne pardavėjo) transporto priemonėmis. Todėl Incoterms 2010 sąlygose nebuvo aptartos situacijos, kai prekių transportavimas atliekamas vienos iš šalių transporto priemonėmis. Ši spraga buvo užpildyta naujosiose Incoterms 2020 sąlygose, t.y. leidžiama atlikti prekių transportavimą ir savo transporto priemonėmis.

  • Įtvirtinta didesnė pardavėjo interesų apsauga, taikant FCA sąlygą

Incoterms 2020 numatyti pakeitimai FCA sąlygoje, susiję su didesne pardavėjo interesų apsauga, kai ši sąlyga naudojama gabenant krovinius vandens transportu. Incoterms 2020 įtvirtina teisę susitarti dėl to, kad pirkėjas įpareigos vežėją išduoti pardavėjui atitinkamą važtaraštį, patvirtinantį krovinio pakrovimą į laivą. Šiais pakeitimais siekiama išspręsti problemą, kuri dažnai kildavo galiojant senesnei redakcijai. Konteinerių gabenimui šalys dažnai pasirinkdavo Incoterms 2010 FOB sąlygą, tačiau tokiu atveju pardavėjui tekdavo nemaža rizika, nes jis prarasdavo konteinerio kontrolę po to, kai konteineris buvo pristatomas į uostą (t.y. dar iki jo pakrovimo į laivą). Tuo tarpu pardavėjo atsakomybė už krovinio praradimą ar sugadinimą pagal FOB sąlygą pasibaigia tik pakrovus konteinerį į laivą. Todėl, įsigaliojus Incoterms 2020 redakcijai, prekių gabenimui konteineriais siūloma rinktis nebe FOB, o būtent FCA sąlygą, siekiant labiau apsaugoti pardavėjo interesus.

visos įžvalgos
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.