Viešaisiais pirkimais bus skatinamas sąžiningas ir skaidrus verslas

Nuo liepos 1 d. iš esmės praplečiamas aplinkybių sąrašas, kada perkančioji organizacija galės iš pirkimo šalinti tiekėjus, į jų vertinimo sąrašą įtraukiant platesnį tiekėjo darbo ir socialinių santykių, aplinkos apsaugos ar profesinių įsipareigojimų vertinimą. Naujieji pašalinimo pagrindai bus privalomi tik tuomet, kai perkančioji organizacija juos įtrauks į pirkimo sąlygas.

Todėl perkančioji organizacija nuo šiol galės iš pirkimo pašalinti tiekėjus, kurie:

  • yra pažeidę bent vieną iš aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų ir už tai bausti per pastaruosius vienerius metus;
  • yra padarę rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad sąžiningai vykdys sudarytą pirkimo sutartį, pavyzdžiui, buvo bausti už darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimus (1 metus nuo pažeidimo pripažinimo), pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto (3 metus nuo pažeidimo pripažinimo), pripažinti sudarę draudžiamus susitarimus Konkurencijos įstatymo prasme (3 metus nuo pažeidimo pripažinimo).
  • per pastaruosius vienerius metus bausti už leidimą dirbti trečiųjų šalių piliečiams nelegaliai.

Tai reiškia, kad verslas turėtų suklusti ir daugiau dėmesio skirti darbo teisės, sveikatos ir darbų saugos, aplinkosaugos pažeidimų prevencijai, mat šie reikalavimai gali tapti nauju įrankiu konkuruojantiems tiekėjams informuojant atitinkamas institucijas apie konkurentų galimai daromus darbo teisės, saugos darbe ir kitus panašius pažeidimus.

Sudarant galimybę taikyti nurodytus pašalinimo pagrindus siekiama skatinti, kad viešuosiuose pirkimuose galėtų dalyvauti tik sąžiningai ir skaidriai konkuruojantis verslas.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *