Ką daryti, kad nekonkuravimo susitarimas veiktų praktiškai?

Nekonkuravimo susitarimai verslą gali apsaugoti nuo komercinių paslapčių atskleidimo konkurentams, tačiau praktikoje yra naudojami retai arba pasitelkiami neteisingai. JUREX verslo ginčų advokatų kontoros vadovaujančioji partnerė, advokatė Jurgita Judickienė teigia, kad vienintelis būdas apsisaugoti – teisingas susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo.

Galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones 

Pasak advokatės, nuo 2017 m. liepos 1 d. nekonkuravimo susitarimai tapo darbo santykių reguliavimo dalimi, nes iki tol nebuvo aiškiai apibrėžti jokiu teisiniu reglamentavimu. Šio reguliavimo svarbia detale tapo aiškus darbdavio teisių gynimo būdo apibrėžimas, t.y. darbdavys, kurio teisės buvo pažeistos darbuotojui nesilaikant nekonkuravimo įsipareigojimo, gali reikalauti, kad darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, sulygtam susitarimo dėl nekonkuravimo laikotarpiui nutrauktų konkuruojančią darbo ar profesinę veiklą, grąžintų gautą kompensaciją ir atlygintų darbdaviui padarytą žalą. Taip pat šis pokytis lėmė, kad siekiant apsisaugoti nuo nesąžiningo darbuotojo elgesio atsirado galimybė teismo prašyti laikinųjų apsaugos priemonių.

„Tokia praktika Lietuvoje dar nėra susiformavusi, tačiau tai veikiausiai vienintelis būdas verslui apginti savo interesus. Nes tuo atveju, jeigu ginčo su darbuotoju dėl nekonkuravimo draudimo pradžioje neuždraudus jam vykdyti konkuruojančios veiklos, vėlesnis pergalės teisme pasiekimas gali būti per maža satisfakcija“ – sako J. Judickienė.

Pasak advokatės, kadangi Darbo kodeksas riboja baudos dydį, kurį gali sumokėti nekonkuravimo susitarimą pažeidęs darbuotojas, o patirtą žalą (negautas pajamas) įrodyti yra labai sudėtinga, faktiškai darbdavio teisės gali būti apgintos, tik tada, jei darbuotojas nutrauks veiklą, kuria konkuruoja su buvusiu darbdaviu.

Labai svarbu – teisėtas nekonkuravimo susitarimas

J. Judickienė teigia, kad siekiant, jog teismas pritaikytų laikinasias apsaugos priemones, visų pirma, darbdavys turi įrodyti, jog buvo sudarytas teisėtas nekonkuravimo susitarimas. „Norint pasiekti rezultatų ginant savo teises reikia turėti tvarkingą nekonkuravimo susitarimą. Teismas turi patikėti, kad jis yra teisėtas“.

Tam, kad teismai pradėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždraustų darbuotojams dirbti pas konkurentą, reikia ne tik tvarkingų ir teisiškai teisingų susitarimų dėl nekonkuravimo (įvertinus, ar tikrai šis darbuotojas turi specifinių žinių ir yra tiek konkurencingas, kad jam būtų galima drausti tam tikrą laiką dirbti pas konkurentus, taip pat ar adekvati ir teisinga jam mokėtina kompensacija už nedarbo pas konkurentą laiką), bet ir aiškios teismų praktikos (verslas to laukia), kaip faktiškai darbdaviams įgyventi Darbo kodekse numatytą jų teisių gynimo mechanizmą.

„Labai nesinorėtų situacijos, kuomet Darbo kodekso normos liks popierinėmis, o įstatymų leidėjo deklaruotas noras skatinti susitarimais tarp darbdavio ir darbuotojo reguliuoti nekonkuravimo klausimus liktų iliuzija“, – sako J. Judickienė.

Advokatė primena, kad nekonkuravimo sutartis gali būti sudaroma ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui, o kompensacijos dydis turėtų būti ne mažesnis nei 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio atlyginimo.

Darbdavys turi teisę reikalauti, kad darbuotojas nedirbtų rinkoje veikiantiems konkurentams, tačiau įsipareigoja už tai mokėti atitinkamo dydžio kompensaciją. Visgi pasikeitus situacijai darbdaviui nebūtina laukti kol baigsis sutarties galiojimo terminas, tuo pačiu darbuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei kompensacija jam yra nemokama daugiau nei du mėnesius. Išimties atveju, kuomet darbuotojo atlyginimas siekia 2 vidutinius šalies darbo užmokesčius, yra galimybė tartis dėl palankesnių nei naujajame Darbo kodekse įtvirtintų nekonkuravimo susitarimų sąlygų.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 3005573017, T. Kosciuškos 24, Vilnius, jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu.