Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų ypatumai

Antraeilių pareigų sutartis yra tokia sutartis, pagal kurią darbuotojas greta savo pagrindinio darbo (pagrindinėje darbovietėje) įsipareigoja eiti reguliarias apmokamas antraeiles pareigas arba dirbti reguliarų darbą kitoje darbovietėje. Darbuotojas gali dirbti antraeilėse pareigose kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai aktai (vidaus darbo tvarkos taisyklės ar kolektyvinės sutartys, jeigu šis draudimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams). Jeigu minėtuose dokumentuose tokio draudimo nėra, darbuotojas gali įsidarbinti kitoje darbovietėje.

Darbo kodeksas nenustato darbuotojui pareigos pranešti darbdaviui, kad jis darbinasi pagal antraeilių pareigų darbo sutartį į kitą darbą. Tačiau šią pareigą, t.y. pranešti darbdaviui, galima numatyti vidaus darbo tvarkos taisyklėse ar kolektyvinėje sutartyje. Darbdavys negali atleisti darbuotojo iš darbo, sužinojęs kad jis dirba kitoje darbovietėje antraeilėse pareigose. Tačiau kai įmonės vidaus dokumentuose yra įtvirtinta darbuotojo pareiga pranešti darbdaviui apie įsidarbinimą kitoje darbovietėje, iš darbuotojo galima reikalauti pranešti apie tai darbdaviui, o jam nesilaikant šio reikalavimo ir nepranešus darbdaviui apie savo įsidarbinimą kitoje darbovietėje – taikyti drausminę atsakomybę už vidaus darbo tvarkos nesilaikymą.

Darbuotojas, įsidarbinantis pagal antraeilio darbo sutartį kitoje darbovietėje, privalo iki darbo sutarties sudarymo pateikti darbdaviui, kuris jį įdarbina antraeilėje darbovietėje, pažymą iš pagrindinė darbovietės apie jo darbo pradžios ir pabaigos laiką. Pasikeitus šiam laikui, darbuotojas taip pat privalo informuoti antraeilę darbovietę apie šį pasikeitimą bei pateikti pažymą. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, būsimam darbdaviui, turi pateikti pažymas iš visų darboviečių apie darbo jose pradžios ir pabaigos laiką. Šios pažymos galioja vienerius metus ir yra saugomos kartu su darbo sutartimi. Taigi, jeigu įdarbinamas naujas darbuotojas, ir jeigu jis dirba kitoje darbovietėje, jis turi pranešti naujam darbdaviui, kad įsidarbina antraeilėms pareigoms arba prašyti darbdavio, kad išduotų jam pažymą apie jo darbo pradžios ir pabaigos laiką tuo atveju jeigu kitoje darbovietėje jo pareigos taptų antraeilėmis.

Darbo funkcijas pagal antraeilio darbo sutartį darbuotojas atlieka laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje metu, tačiau darbuotojas negali dirbti daugiau kaip 12 valandų per parą. Taigi darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojas nedirbtų ilgiau nei 12 valandų per parą ir jo darbo grafikai abejose darbovietėse nesidubliuotų, ir kontroliuoti, kad darbuotojas darbo grafike jam nustatytu darbo metu būtų darbo vietoje ir dirbtų jam pavestą darbą.

Darbuotojas dirbantis pagal antraeilių pareigų darbo sutartį turi teisę ją nutraukti (pagal darbo kodekso 127 str.) apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš septynias darbo dienas. Nutraukiant darbo sutartį dėl antraeilių pareigų kitais pagrindais taikomos atitinkamus darbo sutarties nutraukimo pagrindus reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 3005573017, T. Kosciuškos 24, Vilnius, jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu.