BDAR taikymas įsibėgėja: skundai, baudos ir gresiantys ginčai

Tarptautinė duomenų apsaugos diena, minima sausio 28 d., nors ir turėtų džiuginti vartotoją, tačiau dažnam verslo subjektui gali kelti nerimastingus jausmus. Pereinamasis laikotarpis dėl BDAR įgyvendinimo įmonėms Lietuvoje eina į pabaigą, Europoje paskirta pirmoji milijoninė bauda, o verslas susidūrė su netikėta problema: vartotojams skundais nepavykus išspręsti ginčo, šie siekia revanšo imdamiesi įgyvendinti BDAR suteikiamas teises. Panašu, kad pirmieji ginčai netrukus keliaus teismo salių link.

Pradėtos skirti baudos bendrovėms

Nors Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) sudarė sąlygas verslui prisitaikyti prie naujų reikalavimų deklaruodama, jog nesiims skirti baudų nuo pat pirmųjų BDAR taikymo dienų, panašu, kad šis pereinamasis laikotarpis eina į pabaigą. Kitose Europos Sąjungos valstybėse, kuriose priežiūros institucijos deklaravo panašų požiūrį ir pradžioje neskubėjo bausti įmonių, baudos jau skiriamos: Portugalijoje bei Vokietijoje baudos skirtos duomenų valdytojams už tai, kad šie neužtikrino tinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, Austrijoje –  už netinkamai vykdomą vaizdo stebėjimą. Naujausias atvejis – Prancūzijos priežiūros institucijos skirta 50 mln. bauda Google LLC už netinkamai įgyvendintas BDAR nuostatas, susijusias su  skaidrumo ir informavimo reikalavimų pažeidimu bei personalizuotos reklamos vartotojams teikimu be jų sutikimo. Nors bendrų tendencijų kol kas įžvelgti negalima, tačiau matyti, kad priežiūros institucijos savo funkcijas imasi įgyvendinti vis aktyviau.

Aktyvesni tapo ir duomenų subjektai: VDAI duomenimis, po BDAR įsigaliojimo gautų skundų skaičius padvigubėjo, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. 2018 m. pabaigoje VDAI užsakymu atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad visuomenės išprusimas asmens duomenų apsaugos srityje taip pat išaugo dvigubai: net 68 procentai respondentų nurodė, kad žino jiems priklausančias teises ir pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, 2016 m. šis rodiklis siekė tik 35 procentus. Taip pat net 41 procentas apklaustųjų nurodė, kad jiems yra svarbu, jog pažeidėjas būtų nubaustas.

Rimta problema verslui: skundžia įmones nepavykus išspręsti ginčo

Iš tiesų jau dabar pastebima tendencija duomenų subjekto teisėmis naudotis kaip panacėja tuo atveju, kai nepavyksta taikiai išspręsti ginčo su prekių ar paslaugų pardavėju, pavyzdžiui, dėl netinkamos prekės kokybės. Nors skundo dėl pažeistų duomenų subjekto teisių pateikimas tiesiogiai neprisideda prie pagrindinės problemos sprendimo, tačiau gali suteikti vartotojui tam tikrą satisfakciją dėl anksčiau patirtų nepatogumų. Verslui tai tampa rimta problema tuo atveju, jeigu įmonė iki šiol neskyrė reikiamo dėmesio asmens duomenų tvarkymo klausimams.

Bauda, kurią skiria priežiūros institucija, yra ne vienintelė ir ne didžiausia neigiama pasekmė, gresianti verslui dėl netinkamo BDAR įgyvendinimo. Nevertinant to, kad aplaidus asmens duomenų tvarkymas kenkia įmonės reputacijai, žalą patyręs asmuo taip pat turi teisę kreiptis į teismą, reikalaudamas atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo. Plačiai nuskambėjusiu UAB „Grožio chirurgija“ klientų duomenų vagystės atveju (ji įvyko dar iki BDAR taikymo pradžios), iš klinikos buvo priteistas žalos atlyginimas, kurio atskirais ieškiniais reikalavo nukentėję klientai. Vienoje iš bylų apeliacinės instancijos teismas pabrėžė būtent klinikos kaip duomenų valdytojo atsakomybę dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų ir jos pareigą užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą.

Turtinės žalos dydis vienam ieškovui siekė iki 1000 Eur, neturtinės – iki 7000 Eur. Pavieniu atveju priteista 8000 Eur suma gali būti vertinama kaip sąlyginai nedidelė, tačiau įvertinus tai, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas paprastai paliečia ne vieną asmenį, gali susidaryti keliasdešimt kartų didesnės sumos. Reikėtų įvertinti ir pralaimėjusiajai šaliai tenkančią pareigą atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Pirmieji ginčai teismo sales pasieks jau netrukus

Vertinant ateities tendencijas, aiškiai matyti, kad visuomenės išprusimas duomenų apsaugos srityje didėja. Duomenų subjektai jau dabar aktyviai naudojasi savo teisėmis ir kreipiasi į duomenų valdytojus, prašydami pateikti informaciją ar reikalaudami ištrinti tvarkomus asmens duomenis, teikia skundus VDAI bei gina savo teises teisme. Šalys jau dabar teisminiuose ginčuose remiasi įvairiomis BDAR nuostatomis – nors Lietuvos teismai kol kas reikšmingesnių išaiškinimų nepateikė, tačiau iš stebimų tendencijų akivaizdu, kad netrukus sulauksime ir jų. Taigi ginčų dėl BDAR taikymo nereikia laukti ateityje, jie vyksta šiandien ir tik atsakingas BDAR nuostatų įgyvendinimas gali padėti išvengti nepageidaujamų išlaidų mokant baudas ar atlyginant duomenų subjektų patirtą žalą.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 3005573017, T. Kosciuškos 24, Vilnius, jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu.